Willem van Oranje

De Koningsschool maakt deel uit van Willem van Oranje Scholengroep. Een stichting waar meerdere scholen aan deelnemen in De Langstraat en het Land van Heusden en Altena. Ieder met hun eigen expertise: van een Daltonschool voor speciaal basisonderwijs tot een internationale schakelklas en van een vmbo tot het vwo Cambridge en het gymnasium. Het is een bewuste keuze om alle krachten te bundelen.
 
De Koningsschool onderschrijft de kernbelofte van de Willem van Oranje Scholengroep: Vol voorbereid op de toekomst. Dat betekent leerlingen zien, hun zelfstandigheid vergroten en een goed ontwikkeld gevoel voor normen en waarden meegeven.
 
De zes bewijzen om deze belofte te bewerkstelligen zijn:
 

  1. De protestants-christelijke signatuur

De basiswaarden van het christelijk geloof dragen de scholen uit in het dagelijks leven. Daarnaast is er een natuurlijke nieuwsgierigheid naar de overtuigingen, waarden en normen van anderen.
 

  1. Leerlingen zien

De scholen bieden een goede en veilige leeromgeving met een sterke basisstructuur met rust, duidelijkheid, warmte en liefde. Leerlingen worden gezien. De doorlopende lijn van basisschool naar middelbare school heeft daarbij de volle aandacht.
 

  1. Programma’s gericht op eigentijdse levensvaardigheden

Om leerlingen goed voor te bereiden op de moderne samenleving is er aandacht voor de digitale hulpmiddelen en het gebruik van moderne media. Leerlingen leren eigenaarschap te ontwikkelen, zelfstandig te handelen en verantwoordelijkheid te nemen.
 

  1. Een open mentale instelling

We zijn open-minded. Dat betekent dat we ongebaande paden op durven gaan, creativiteit omarmen. We richten ons op wat wel kan, in plaats van wat niet kan.
 

  1. Duurzaam, vitaal en wendbaar personeel

Onze medewerkers zijn goed in hun professie. Ook is er een goede balans tussen rust en prestatie. Ze doen mee aan programma’s die zich richten op fris en vitaal blijven en talent blijven ontwikkelen.
 

  1. Maatschappelijke verbinder

Als scholen zijn we maatschappelijke verbinders. Denk aan contacten in de regio, met bedrijven, het vervolgonderwijs, met oud-leerlingen en ouders, het basisonderwijs en de kerk. We willen voeling houden met wat er nu en in de toekomst in de maatschappij speelt en wat dat van onze leerlingen vraagt. Innovatie is hierbij belangrijk.
 
Voor meer informatie over de Willem van Oranje Scholengroep zie www.willemvanoranjescholengroep.nl