Aanmelden 1-2-DRIEssen

We krijgen veel aanvragen voor plaatsing in 1-2-DRIEssen. Fijn dat er zo veel interesse is voor deze groep. We denken hiermee bij te kunnen dragen aan een passend onderwijsaanbod voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong in de onderbouw. We hebben echter maar één groep voor dit onderwijsaanbod beschikbaar.

Voor het komende schooljaar hebben we nog ruimte en kunt u uw kind aanmelden. Dit geldt ook voor schooljaar 2024-2025. 

Hiervoor volgen we de onderstaande procedure:

 

  • Indien u denkt dat uw kind in aanmerking komt voor dit onderwijsaanbod, kunt u een afspraak maken voor een informatiegesprek over ons onderwijs.
  • U kunt uw kind op de aanmeldingslijst laten plaatsen. Dit doen we in principe op volgorde van de aanmelddatum.
  • Wel behouden wij ons het recht voor om, bij voldoende geschiktheid, broertjes en zusjes van geplaatste leerlingen voorrang te geven.
  • Ook de verdeling in leeftijd binnen de groep is voor ons een criteria om af te wijken van de volgorde van de aanmeldings- of wachtlijst.
  • Als blijkt dat de klas geen ruimte meer voor plaatsing heeft zullen we gaan werken met een wachtlijst.
  • Pas op het moment dat er plaatsingsmogelijkheden zijn, starten we de intakeprocedure. Op deze manier hebben we als school de laatste ontwikkeling van uw kind in beeld.

 

Heeft u vragen, schroom niet en neem contact met ons op.

 

Bekijk hier de volledige aanmeldprocedure 1-2-DRIEssen

Aanmelden ontwikkelingsvoorsprong-onderwijs 1-2-DRIEssen