Leerlingen

Leerlingen zijn vanaf hun vierde verjaardag welkom op onze school.  Alle leerlingen hebben een plekje in een vaste groep met een vaste leerkracht of leerkrachten. Het betekent niet dat alle leerlingen hetzelfde doen. 
Naast deze vertrouwde vorm van onderwijs, zijn er groepsdoorbrekende en groep overstijgende (les)activiteiten. Hierdoor versterken we het leren van en met elkaar en stemmen we nog beter af op de behoefte van de leerling.  
 
Extra zorg
Mocht een leerling meer ondersteuning nodig hebben, dan zal ons zorgteam onderzoeken wat nodig is voor deze leerling en of dit binnen onze school gerealiseerd kan worden. Natuurlijk betrekken we ouders hierbij. 
 
Voor meer informatie over onze ondersteuningsmogelijkheden en onze grenzen hierin leest u in het schoolondersteuningsprofiel (SOP).  
 
Voor het aanmelden van leerlingen klik hier.