Leerlingenraad

Op de Koningsschool vinden we het belangrijk om te werken met een kinderraad. Een groep leerlingen die meedenkt in het samen school zijn. De “oren en ogen” van de school vanuit hun perspectief.
 
De kinderraad heeft als doel om;
  • de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten
  • de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen
  • de leerlingen te laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is
  • aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze mee tellen
  • de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen
  • bevorderen van actief burgerschap.
Jaarlijks zijn er verkiezingen om tot een kinderraad te komen. Kandidaten uit groep 6 t/m 8  voeren campagne om gekozen te worden tot lid van de kinderraad. De kinderraad heeft verspreid over een schooljaar verschillende overleg momenten. Na een vooroverleg met elkaar gaan ze in gesprek met de directeur.  De kinderraad inventariseert de ideeën uit de ideeënbus, brengen zelfgekozen onderwerpen in tijdens het overleg, geeft advies of bedenkt oplossingen naar aanleiding van vragen vanuit het team of ondersteunen bij activiteiten.