Ons Team

Het aller belangrijkste voor leerlingen is dat een leerkracht zijn best doet om de leerling te begrijpen en vanuit begrijpen nadenkt wat de leerling nodig heeft om zich te ontwikkelen. Binnen ons team zijn we ons hiervan bewust dat aandacht, veiligheid en welbevinden heel belangrijk zijn. Als team dagen we leerlingen uit in hun ontwikkeling en besteden we veel aandacht aan het omgaan met elkaar.
 
Leerlingen en ouders geven ons terug dat leerlingen het naar hun zin hebben op school en dat de leerkrachten in staat zijn een veilig schoolklimaat te creëren. Hier zijn we trots op!
 
Wij zijn wij!
Juf Jessica is de juf van groep 0/1
Juf Avra en juf Jennie zijn de juffen van groep 2A/3A
Juf Annemijn en juf Thirza zijn de juffen van groep 2B/3B
Juf Elske is de juf van groep 2C/3C
Juf Marjet en juf Ynske                                         zijn de juffen van groep 12DRIEssen
Juf Jojanneke en juf Judith zijn de juffen van groep 4A
Juf Tessa is de juf van 4B/5A
Juf Corine en juf Daniëlle zijn de juffen van 5B/6
Juf Marjon en juf Daniëlle zijn de juffen van 7/8

Onze gymlessen worden ondersteund met vakdocenten van het BeweegBuro.
 
Onze directeur is:
Marcia van der Wens

Ons kernteam:
Marcia van der Wens, juf Jennie, juf Marjon en juf Nelleke

Commissie van begeleiding:
Juf Mirjam en juf Mirela

Onze onderwijsassistenten:
Juf Anne, juf Denise, juf Geralda, juf Lindsay, juf Shania en juf Tessa

Ons ondersteunde team:
Juf Teunie (conciërge) en Annelies (administratie)