Ouders

Op onze school vinden we het belangrijk om met ouders samen te werken. Ouderbetrokkenheid zorgt voor saamhorigheid, draagvlak, sfeer en plezier. Zonder hulp van ouders kan onze school niet goed functioneren. We stellen deze hulp dus erg op prijs. Op de Koningsschool participeren ouders op de volgende manier.
  • Klassenouders ondersteunen de leerkrachten bij het organiseren van klassenactiviteiten.
  • De ouderraad organiseert of ondersteund schoolbrede activiteiten.
  • Ouders participeren samen met leerkrachten in werkgroepen bijvoorbeeld de klankbordgroep en verkeerscommissie.
  • Ouders zijn lid van de MR.
  • Ouders bieden zich aan als hulpouder en ondersteunen op een praktische manier. bijvoorbeeld rijden en begeleiden bij activiteiten.
 

Informatieavond

We starten het schooljaar met een algemene informatieavond. We vertellen de ouders de schoolontwikkeling van dat schooljaar. Daarna bent u als ouder van harte welkom in de groep van uw kind. Om kennis te maken met de leerkracht en te luisteren naar wat er in dat schooljaar in de groep gaat gebeuren. Voor de ouders van groep 8 is er tijdens dit moment specifieke aandacht voor de overgang naar het voortgezet onderwijs. 

10-minutengesprek

Ouders worden op school betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. We gaan met de ouders in gesprek over het rapport tijdens de zogenaamde 10-minuten gesprekken. Ouders zijn hierin voor ons een essentiële partner. In de bovenbouw groepen sluiten ook de leerlingen aan bij dit gesprek. In de loop van het schooljaar zijn er meerdere contacten om met elkaar af de ontwikkeling van de leerling af te stemmen.

Huisbezoek

Het contact met nieuwe gezinnen vinden we heel belangrijk. Voor het eerste kind uit een gezin dat als vierjarige leerling op school start, maken we daarom een afspraak om thuis op bezoek te komen. We doen dit als de leerling een paar weken op school zit. We vertellen aan u als ouder hoe het met uw kind op school gaat. Heeft de leerling zijn plekje al gevonden? We wisselen uit hoe we dit beiden ervaren. 

Koffieochtenden

Op elke laatste vrijdag van de maand is er om 8.30 uur de mogelijkheid om koffie te drinken. Een sociaal momentje voor ouders waarbij ook de directeur aansluit.

Vragenlijsten

Op school werken we voortdurend aan onze kwaliteit. We vinden het daarom belangrijk wat u als ouder van ons onderwijs, ons schoolklimaat en de veiligheid van leerlingen vindt. Met de klankbordgroep van ouders en onze MR gaan we hierover  in gesprek. Daarnaast zetten we regelmatig digitale vragenlijsten uit om uw mening te horen.