Ouders

  

Op onze school vinden we het belangrijk om met ouders samen te werken. Ouderbetrokkenheid zorgt voor saamhorigheid, draagvlak, sfeer en plezier. Zonder hulp van ouders kan onze school niet goed functioneren. We stellen deze hulp dus erg op prijs. Op de Koningsschool participeren ouders op de volgende manier.
  • Klassenouders ondersteunen de leerkrachten bij het organiseren van klassenactiviteiten.
  • De ouderraad organiseert of ondersteund schoolbrede activiteiten.
  • Ouders zijn lid van de Medezeggenschapsraad.
  • Ouders bieden zich aan als hulpouder en ondersteunen op een praktische manier, bijv. rijden en begeleiden bij    activiteiten.
  • Elke groep deelt informatie met de ouders via de ouderapp Parro die alleen toegankelijk is voor ouders van de betreffende groep
Andere informatie wordt geboden via:
  • Schoolgids (verschijnt jaarlijks digitaal)
  • Nieuwsbrief Koningskwesties (verschijnt maandelijks digitaal)
  • Mondeling worden ouders geïnformeerd via ouderavonden en speciale informatieavonden. Ook kunt u de school volgen op Facebook, waar u wat terug kunt zien van de activiteiten die op school plaatsgevonden hebben.

Informatieavond

We starten het schooljaar met een algemene informatieavond. We vertellen de ouders de schoolontwikkeling van dat schooljaar. Op diezelfde avond bent u als ouder van harte welkom in de groep van uw kind om kennis te maken met de leerkracht en te luisteren naar wat er in dat schooljaar in de groep gaat gebeuren. Voor de ouders van groep 8 is er tijdens dit moment specifieke aandacht voor de overgang naar het voortgezet onderwijs.
 

10-minutengesprek

Ouders worden op school betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. We gaan met de ouders in gesprek over het rapport tijdens de zogenaamde 10-minuten gesprekken. Ouders zijn hierin voor ons een essentiële partner.
 

Koffieochtenden

Een aantal keer per jaar is er om 8.30 uur de mogelijkheid om koffie te drinken. Een sociaal momentje voor ouders waarbij ook de directeur aansluit. In de Parro-app is te zien wanneer een koffiemoment wordt georganiseerd.
 

Vragenlijsten

Op school werken we voortdurend aan onze kwaliteit. We vinden het daarom belangrijk wat u als ouder van ons onderwijs, ons schoolklimaat en de veiligheid van leerlingen vind. Met onze MR gaan we hierover in gesprek. Daarnaast zetten we regelmatig digitale vragenlijsten uit om uw mening te horen.