Passend leren

Passend leren

We zien wat jouw kind echt nodig heeft en bieden daarbij passende leerlijnen.
In onze school doen niet alle leerlingen op hetzelfde moment dezelfde dingen. Vanuit wat we waarnemen, gaan we in ons team het gesprek aan om te begrijpen wat de groep of de leerling nodig heeft om in ontwikkeling te komen. We maken een plan waarin we aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de groep of de leerling. Bij het realiseren van het plan, dagen we de leerling uit om over zijn eigen grenzen heen te kijken.
 
Naast het gebruiken van een methode zetten we extra materialen in om het onderwijs nog beter passend te maken. Zo gebruiken we Levelwerk voor de meer en hoogbegaafde leerling. Dexlex voor lees- en spellings- ondersteuning. Vanaf groep 4 maken alle leerlingen gebruik van Snappet. Een digitale vorm van de verwerking van de lesstof met veel differentiatie mogelijkheden voor jouw kind.