Persoonlijk leren

We bieden voor jouw kind een inspirerende en uitdagende leeromgeving. We zijn ons bewust dat leren en ontwikkelen pas echt kan ontstaan als er tijd en aandacht is voor de drie basisbehoeften: relatie, autonomie en competentie (Luc Stevens). We leren kinderen zichzelf te herkennen in wie ze zijn en hoe ze hun talenten in kunnen zetten. We geloven in de kracht van het inzetten van je talenten. Waar ben je goed in en hoe kun je dit gebruiken om te ontwikkelen op alle vlakken. Wij maken onze leerlingen bewust van hun eigen talent zodat ze tot optimale bloei komen. Diverse talenten krijgen hun plekje in het thematisch werken waarin de meervoudige intelligenties worden toegepast. Een bijzonder moment waarbij iedereen zijn talent kan en mag presenteren vindt plaats tijdens het open podium “Sing, swing, doe je ding”.