Portfolio gesprekken

  • 26
  • nov

Portfolio gesprekken

  • 26 november 2020

Tijd: 14.15-15.15 uur

Het portfolio wordt besproken met de ouders, de leerkracht en de leerling. U wordt hiervoor uitgenodigd.