Schoolgids

Schoolgids

Uw kind gaat naar Linus Driessen, een school die onderdeel uitmaakt van Linus Onderwijs. We geven les volgens het onderwijsconcept van Linus Onderwijs, wat uitgebreid beschreven staat in de ‘Schoolgids 2020-2021’. Deze schoolgids is te vinden op de website van Linus Drunen www.linus-onderwijs.nl.
Onder het kopje 'onze school – schooldocumenten' is de schoolgids te vinden.

Doordat Linus Driessen in het gebouw van basisschool De Koningsschool zijn plek heeft, zijn er een aantal praktische dingen die voor Linus Driessen anders geregeld zijn dan voor Linus Drunen. De belangrijkste punten uit de schoolgids van De Koningsschool en Linus Onderwijs zijn samengevoegd voor Linus Driessen. Deze bijlage is op te vragen bij de coördinator van Linus Driessen, Andra voor de Poorte – a.m.voordepoorte@wvoranje.nl