Aanmelden

Aanmelden

We vinden het fijn om voorafgaande aan uw aanmelding contact met u te hebben.
Dit kan door middel van het bezoeken van onze inloopmomenten of themabijeenkomsten.
 
Inloopochtenden (10.00  – 11.30 uur)
10 oktober 2019
13 januari 2020
19 maart 2020
 
Voor actuele informatie kunt u ons volgen op Facebook.
 
Is het voor u niet mogelijk om op bovenstaande momenten aan te sluiten, neem dan contact met ons op voor een persoonlijk gesprek.