Team

Team

Het aller belangrijkste voor leerlingen is dat een leerkracht zijn best doet om de leerling te begrijpen en vanuit begrijpen nadenkt wat de leerling nodig heeft om zich te ontwikkelen. Binnen ons team zijn we ons hiervan bewust dat aandacht, veiligheid en welbevinden heel belangrijk zijn. Als team dagen we leerlingen uit in hun ontwikkeling en besteden we veel aandacht aan het omgaan met elkaar.
 
Leerlingen en ouders geven ons terug dat leerlingen het naar hun zin hebben op school en dat de leerkrachten in staat zijn een veilig schoolklimaat te creëren. Hier zijn we trots op!
 
Wij zijn wij!
Juf Jennie en Juf Gerda Gouda         zijn de juffen van groep 1-2A
Juf Danielle                                        is de juf van groep 1-2B
Juf Jovanca en juf Elske                    zijn de juffen van groep 3
Juf Tessa                                            is de juf van groep 4/6
Juf Corine                                           is de juf van groep 5
Juf Martine en juf Jojanneke              zijn de juffen van groep 7
Juf Marjon                                          is de juf van groep 8
Onze gymlessen worden ondersteund met vakdocenten van het BeweegBuro
 
Ons zorgteam bestaat uit:
Juf Mirela, juf Gerda de Kok en juf Marjon
 
Ons ondersteunde team:
Juf Janny (conciërge ) en Annelies (administratie)
 
Onze teamleiders zijn:
Juf Martine (bovenbouw) en juf Jennie (onderbouw)
 
Onze directeur is:
Juf Adri