Team

Team

Het aller belangrijkste voor leerlingen is dat een leerkracht zijn best doet om de leerling te begrijpen en vanuit begrijpen nadenkt wat de leerling nodig heeft om zich te ontwikkelen. Binnen ons team zijn we ons hiervan bewust dat aandacht, veiligheid en welbevinden heel belangrijk zijn. Als team dagen we leerlingen uit in hun ontwikkeling en besteden we veel aandacht aan het omgaan met elkaar.
 
Leerlingen en ouders geven ons terug dat leerlingen het naar hun zin hebben op school en dat de leerkrachten in staat zijn een veilig schoolklimaat te creëren. Hier zijn we trots op!
 
Wij zijn wij!

Juf Jennie en Juf Marjet zijn de juffen van groep 1-2A
Juf Daniëlle is de juf van groep 1-2B
Juf Elske en juf Geralda zijn de juffen van groep 1-2C
Juf Jovanca en juf Thirza zijn de juffen van groep 3
Juf Tessa is de juf van groep 4
Juf Anne en juf Jojanneke zijn de juffen van groep 5-7
Juf Corine is de juf van groep 6
Juf Marjon  is de juf van groep 8

Onze gymlessen worden ondersteund met vakdocenten van het BeweegBuro.
 
Onze directeur is:
Juf Adri

Ons kernteam:
Juf Adri, juf Mirela en juf Jennie

Ons zorgteam:
Juf Gerda en juf Mirela

Ons ondersteunde team:
Juf Janny (conciërge ) en Annelies (administratie)