Omgekeerd Oudergesprek

Geachte ouder(s),

Het is belangrijk voor een leerkracht om zo snel mogelijk een zorgvuldig en goed beeld te krijgen van de nieuwe leerlingen in haar groep. Daarvoor worden onder meer het leerlingvolgsysteem, de overdrachtsgesprekken met de vorige leerkracht en de rapporten gebruikt. Twee  jaar geleden zijn we gestart met de omgekeerde oudergesprekken. Zowel ouders als leerkrachten hebben deze gesprekken als heel zinvol ervaren. We nodigen u daarom jaarlijks uit voor het omgekeerde oudergesprek.

Het is de bedoeling dat u van tevoren de vragenlijst invult over uw zoon/dochter. Deze ingevulde vragenlijst is het uitgangspunt voor het 10 minuten gesprek met de leerkracht.
De vragenlijst is jaarlijks anders van inhoud. U kunt de lijst digitaal invullen en naar de leerkracht mailen. De e-mailadressen staan in de schoolkalender.
U kunt ook een papieren versie invullen en bij de leerkracht inleveren.

We stellen het op prijs wanneer de kinderen van groep 7 en 8 bij het gesprek aanwezig zijn.

Met vriendelijke groet,
Het team