Nieuwsbrief

In de kleuterbouw ontvangen de ouders wekelijks de mini Koningskwesties, hierin staat informatie die met name betrekking heeft op groep 1 en 2.
Elke maand verschijnt onze nieuwsbrief Koningskwesties, waarin wij u op de hoogte houden van alle actuele informatie.